Kasinostrategier

Black Jack | Craps | Video Poker

Blackjack strategier:

Generelt:
Kan du reglene i blackjack og har du prøvd spillet, så har kanskje tenkt at det må finnes en optimal strategi. En måte er å gå ut i fra kombinasjon av kortene dine og dealerens up-card, med en presis melding på hva som vil gi størst sjanse for gevinst i de lange løp.

Dealerens meldinger er kent på forhånd, så der er altså kun én parameter i spil: Dit valg av melding.

Insurance:
Den generelle regel er å la være. Et insurance bet er en forsikring mot en Dealer-blackjack når hans up-card er et Es. I et single-player spil med 6 decks er sannsynligheten høyest for at du vinner et insurance bet.

(6*16)/(6*52-3) = 31.1 %

Casinoet gir deg en odds 2:1 (tilsvarende en sannsynlighet på 33.3%) har casinoet et forventet overskudd på ca. 7%. Har du telt kortene kan det oppstå en situasjon hvor det kan lønne seg å betale insurance. Mer om dette senere.

Surrender:
Har du mulighet for surrender skal du kun benytte deg av det hvis du kjenner din sannsynlighet for å vinne. Hvis du for eksempel har 25% sjanse for å vinne vil din forventede gevinst være 0.25*2 = 0.5 hvis du spiller, dette er det samme som du får ved «surrender». Du skal altså ha mindre enn 25% sjanse for å vinne før «surrender» kan lønner seg.Basisstrategi:
Her er en oversiktlig tabell over hva som er mest optimal å forta seg ut i fra de forutsetninger du har til rådighet:

Egne kort
Dealerens up-card
Casinoets regler

Dealerens handlinger ligger i faste rammer, han bruker ikke din totalsum til å spiller etter. For eksempel skal han «hitte» på 16, også selv om du står på 15.

Strategien består av 3 tabeller: Hard-total , Soft-total og Split.

Disse sier hva spillerens hånd inneholder. Har du f.eks. mulighet til å splitte skal du anvende Split-chartet. Se regler i blackjack for forklaring av begreper som hard- og soft-total.

Hard-total-chart:

Soft-total-chart:

Split-chart:

Strategitabellene er bygget opp etter overveielse om sannsynligheten og tar utgangspunkt i at det spilles med et høyt antall decks (kortstrokker). Du får en melding om hva er best i det lange løp.

Craps strategier:

I tabellen nedfor kan du se hva sannsynligheten er for gevinst ved de enkelte bets i craps. Vi har også angitt den forventede fordel casinoet har i det lange løp (kalles «‘casino edge»).

Bet Sandsynlighet for gevinst Casino edge
Pass line bet 49.30% 1.41%
Pass line bet med 3x odds 49.30% 0.61%
Don’t pass bet 50.71%* 1.36%
Don’t pass bet med 3x odds 50.71%* 0.58%
Come bet 49.30% 1.41%
Come bet med 3x odds 49.30% 0.61%
Don’t come bet 50.71%* 1.36%
Don’t come bet med 3x odds 50.71%* 0.58%
Field 44.44% 5.56%
Place
   6 og 8 45.45% 1.52%
   5 og 9 40.00% 4.00%
   4 og 10 33.33% 6.67%
Buy
   6 og 8 45.45% 2.73%
   5 og 9 40.00% 3.00%
   4 og 10 33.33% 3.33%
Big 6 og Big 8 45.45% 9.09%
Any seven 16.67% 16.67%
Any craps 11.11% 11.11%
Hard ways
   6 og 8 9.09% 9.09%
   4 og 10 11.11% 11.11%

*Ved 12 får du kun innsatsen tilbake (tilsvarende en sannsynlighet på 2.78%).

Sørg for at kjenner sandsynligheten når du setter dine bets. Legg spesielt merke til stedene hvor du spiller for det samme, men oddsene er forskjellige (buy bet på 4/10 og Place bet på 4/10).

Video Poker strategier:

I video poker er det viktig at du kjenner sannsynligheten for forbedring an hånden din. Ut i fra sannsynlighetene kan du for eksempel finne ut om du skal bryte et par for at satse på en flush eller straight. Eller om du bør holde et ekstra (høyt) kort sammen med et par.

Tabellen nedfor viser sannsynligheten for forbedring av forskjellige hender ut fra hva du velger å holde:

Du holder Nye kort Din slutthånd sandsynlighet
Ingen kort 5 Høyt par 13.00%
To par 3.17%
Tre like 2.11%
Straight 0.30%
Flush 0.20%
Fult hus 0.14%
Fire like 0.024%
Straight flush 0.0015%
Royal straight flush 0.00015%
Et høyt kort 4 Høyt par 23.24%
To par 5.70%
Tre like 2.11%
Straight* 0.15%-0.31%
Flush 0.20%
Fult hus 0.14%
Fire like 0.02%
Straight flush* 0.001%-0.0004%
Royal straight flush 0.0004%
Par 3 To par 18.21%
Tre like 12.21%
Fult hus 1.18%
Fire like 0.28%
Par + 1 ekstra kort 2 To par 18.04%
Tre like 7.77%
Fult hus 0.83%
Fire like 0.09%
To par 1 Fuldt hus 8.51%
Tre like 2 Fult hus 6.66%
Fire like 4.26%
Tre like + 1 ekstra kort 1 Fult hus 6.38%
Fire ens 2.13%
Open-ended straight 1 Straight 17.02%
Høyt par 6.38%
Open-one-end straight
eller
Inside straight
1 Straight 8.51%
Open-ended straight flush 1 Straight flush 4.26%
Open-one-end straight flush
eller
Inside straight flush
1 Straight flush 2.13%
Fire-flush 1 Flush 19.15%
Høyt par 6.38%
Tre-flush 2 Flush 4.16%

* Avhengig av kortet du holder. Lavest for es, høyst for en knekt.

Forklaring:

Open-ended straight:
En hånd med 4 kort hvor det mangler et kort i en av endene. Eks. 9 , 8 , 7 , 6 i samme farge er en «Open-ended straight flush».

Open-one-ended straight:
En hånd med 4 kort hvor der mangler et kort i en bestemt ende.
Eks: Es , Ko , D , Kn i samme farge er en «Open-one-ended straight flush».

Inside straight:
En hånd med 4 kort, hvor der mangler et kort i midten.
Eks: D , Kn , 9 , 8 i samme farge er en «Inside straight flush».

Fellesbetegnelsen for en hånd som inneholdende enten en Open-ended straight, en Open-one-ended straight eller en Inside straight er en fire-straight.

Generelt:
I video poker vinner du ut fra din slutthånd og det er ikke avhengig av om en motstanders hånd er av lavere rang. To par i 6 og 7 er i like godt som to par i es og konge. Av tabellen ser du at det forminsker din forbedringssannsynlighet ved å holde et ekstra kort utover par eller 3 like, så du bør alltid skrelle din hånd så langt ned som mulig.

La os se på hva som ellers gelder:

Basis strategi:

Når du vurderer sannsynlighetene i tabellen skal du også ta høyde for casinoets odds på den enkelte hånd.

La os se på noen av de motsetningsforhold som oppstår:

1. Et høyt par eller fire-flush?

Forventet gevinst ved fire-flush ( hvor et kort er minst knekt)
= 1*0.0638 + 6*0.1915 – 1*0.7447 = 0.4681
Forventet gevinst ved høyt par
= 1*0.6812 + 2*0.1821 + 3*0.1221 + 9*0.0118 + 25*0.0028 = 1.5879

Altså: Behold alltid et høyt par mot en fire-flush.

2. Et høyt par eller fire-straight:

Sjansen for gevinst med en fire-straight er mindre enn med en fire-flush og da er odden samtidig lavere, og du bør også her beholde høyt par:

3. Et høyt par vs. fire-straight flush

Forventet gevinst ved Open-ended straight flush (hvor et kort er minst knekt) = 1*0.0638 + 4*0.1702 + 6*0.1915 + 50*0.0426 – 1*0.7447 = 3.2789
Forventet gevinst ved Open-one-end straight flush (hvor et kort er minst knekt)=
1*0.0638 + 4*0.0856 + 6*0.1915 + 50*0.0213 – 1*0.7447 = 1.8755

Bryt altid et høyt par mot enhver fire-straight flush.

4. Et høyt kort eller 5 nye:

Forventet gevinst ved et høyt kort
= 0.4507 – 0.6834 = -0.2327
Forventet gevinst ved 5 nye
= 0.3194 – 0.8098 = -0.4904

Altså: Behold alltid et høyt kort

Black Jack | Craps | Video Poker